Ludo Abicht

In het kader van de 95ste IJzerbedevaart ging ik op bezoek bij moraalfilosoof Ludo Abicht, voor een diepte-interview over zijn parcours als filosoof, als actor in de Vlaamse beweging en over de vragen die de hedendaage ontwikkelingen zich in dat perspectief opwerpen. Uit het gesprek van meer dan twee uur lichtten we drie fragmenten voor de traditionele bedevaart op de weide in Diksmuide. Voor de geïnteresseerde werd ook een strak gemonteerde 52-minuten versie gemaakt van het hele gesprek: basismateriaal voor een verdere uitwerking. Kaderend in het onderzoek, bewaring en ontsluiting van de geschiedenis van de Vlaamse beweging die het Museum aan de IJzer de komende jaren verder uitwerkt via dergelijke gesprekken met oudgedienden en getuigen van die geschiedenis.

Drie crisissen
We hebben een opdracht
De opdracht verandert

Voor de hardcore geïnteresseerden, de 52minuten versie van het bijna twee uur durende gesprek:

In gesprek met Ludo Abicht